Đèn LED nhà xưởng - Đèn nhà thi đấu

Hiển thị 1–40 của 46 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

  Sản phẩm Chip LED

   Sản phẩm Nguồn

    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 250W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 250W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 300W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 350W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 400W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 400W (8*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 50W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao 80W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao Module COB 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao Module COB 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao Module COB 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao Module COB 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao Module SMD 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao Module SMD 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao Module SMD 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao Module SMD 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO COB 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO COB 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO COB 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO COB 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 có chóa 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 có chóa 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    -50%

    Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 có chóa 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    -50%
    -50%
    -50%
    -50%
    Hotline