Đèn LED nhà xưởng - Đèn cây xăng, trạm xăng

Hiển thị 1–40 của 46 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

  Sản phẩm Chip LED

   Sản phẩm Nguồn

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng (một mắt) 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
    Original price was: 1.820.000 ₫.Current price is: 910.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
    Original price was: 1.920.000 ₫.Current price is: 960.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
    Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.425.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
    Original price was: 2.620.000 ₫.Current price is: 1.310.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
    Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 200W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
    Original price was: 3.220.000 ₫.Current price is: 1.610.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 200W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
    Original price was: 4.570.000 ₫.Current price is: 2.285.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 250W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
    Original price was: 4.780.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 250W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
    Original price was: 5.530.000 ₫.Current price is: 2.765.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 300W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
    Original price was: 5.430.000 ₫.Current price is: 2.715.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 350W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
    Original price was: 6.050.000 ₫.Current price is: 3.025.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 400W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 400W (8*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
    Original price was: 6.830.000 ₫.Current price is: 3.415.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 50W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
    Original price was: 1.150.000 ₫.Current price is: 575.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 50W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 50W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1
    Original price was: 2.080.000 ₫.Current price is: 1.040.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng 80W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng ChipLED COB 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
    Original price was: 1.750.000 ₫.Current price is: 875.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng Module COB 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.820.000 ₫.Current price is: 1.410.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng Module COB 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.820.000 ₫.Current price is: 1.910.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng Module COB 200W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng Module COB 50W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.290.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng Module SMD 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.520.000 ₫.Current price is: 1.260.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng Module SMD 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.370.000 ₫.Current price is: 1.685.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng Module SMD 200W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 4.300.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng Module SMD 50W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.280.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO COB 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.020.000 ₫.Current price is: 1.010.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO COB 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.570.000 ₫.Current price is: 1.785.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO COB 200W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 3.970.000 ₫.Current price is: 1.985.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO COB 50W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 1.230.000 ₫.Current price is: 615.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 2.280.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 200W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 3.270.000 ₫.Current price is: 1.635.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 50W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 1.130.000 ₫.Current price is: 565.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 có chóa 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.030.000 ₫.Current price is: 1.015.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 có chóa 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 2.720.000 ₫.Current price is: 1.360.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 có chóa 200W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 Nguồn tròn 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 Nguồn tròn 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 2.330.000 ₫.Current price is: 1.165.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 Nguồn tròn 200W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 3.330.000 ₫.Current price is: 1.665.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 Nguồn tròn 50W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 1.130.000 ₫.Current price is: 565.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 Nguồn tròn có chóa 100W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn có chóa 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.030.000 ₫.Current price is: 1.015.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED cây xăng, đèn LED trạm xăng UFO M1 Nguồn tròn có chóa 150W – Đèn LED chiếu sáng cây xăng, trạm xăng

    Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn có chóa 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 2.770.000 ₫.Current price is: 1.385.000 ₫.

    Còn hàng

    Hotline