Đèn đường LED - Đèn đường công cộng

Hiển thị 1–40 của 60 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

  Sản phẩm Chip LED

   Sản phẩm Nguồn

    -50%
    -50%
    Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%
    -50%

    Đèn đường công cộng M01 COB 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M01 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M01 COB 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M01 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.550.000 ₫.Current price is: 2.275.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M01 COB 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M01 COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.630.000 ₫.Current price is: 1.315.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M01 SMD 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M01 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M01 SMD 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M01 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.080.000 ₫.Current price is: 2.040.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M01 SMD 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M01 SMD 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.480.000 ₫.Current price is: 1.240.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M02 COB 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 3.730.000 ₫.Current price is: 1.865.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M02 COB 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.780.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M02 COB 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M02 COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.870.000 ₫.Current price is: 1.435.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M02 SMD 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M02 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 3.430.000 ₫.Current price is: 1.715.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M02 SMD 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M02 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.320.000 ₫.Current price is: 2.160.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M02 SMD 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M02 SMD 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.720.000 ₫.Current price is: 1.360.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M03 COB 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M03 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 3.250.000 ₫.Current price is: 1.625.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M03 COB 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 2.125.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M03 COB 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M03 COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.470.000 ₫.Current price is: 1.235.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M03 SMD 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M03 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.475.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M03 SMD 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M03 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M03 SMD 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M03 SMD 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.320.000 ₫.Current price is: 1.160.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M04 COB 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M04 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.870.000 ₫.Current price is: 1.435.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M04 COB 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M04 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M04 COB 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M04 COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 1.880.000 ₫.Current price is: 940.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M04 SMD 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M04 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.570.000 ₫.Current price is: 1.285.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M04 SMD 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M04 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.350.000 ₫.Current price is: 1.675.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M04 SMD 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M04 SMD 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 1.730.000 ₫.Current price is: 865.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M11 SMD 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M11 SMD 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.050.000 ₫.Current price is: 1.525.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M12 SMD 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M12 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.270.000 ₫.Current price is: 1.135.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M12 SMD 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M12 SMD 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M12 SMD 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 1.830.000 ₫.Current price is: 915.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M13 SMD 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.020.000 ₫.Current price is: 1.010.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M13 SMD 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 2.570.000 ₫.Current price is: 1.285.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M13 SMD 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M13 SMD 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 1.600.000 ₫.Current price is: 800.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M14 SMD 100W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M14 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 2.470.000 ₫.Current price is: 1.235.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M14 SMD 150W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M14 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.080.000 ₫.Current price is: 1.540.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường công cộng M14 SMD 50W – Đèn đường LED cho khu đô thị, đèn chiếu sáng đường phố công cộng

    Đèn LED đường phố M14 SMD 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
    Original price was: 2.070.000 ₫.Current price is: 1.035.000 ₫.

    Còn hàng

    Hotline