Đèn đường LED - Đèn đường cao tốc

Hiển thị 1–40 của 78 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

  Sản phẩm Chip LED

   Sản phẩm Nguồn

    -50%

    Đèn đường cao tốc hình quạt 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
    Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc hình quạt 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
    Original price was: 3.070.000 ₫.Current price is: 1.535.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc hình quạt 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
    Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M01 COB 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M01 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.550.000 ₫.Current price is: 2.275.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M01 COB 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M01 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 5.550.000 ₫.Current price is: 2.775.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M01 COB 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M01 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 6.800.000 ₫.Current price is: 3.400.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M01 COB 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 8.320.000 ₫.Current price is: 4.160.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M01 SMD 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M01 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.080.000 ₫.Current price is: 2.040.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M01 SMD 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M01 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 4.920.000 ₫.Current price is: 2.460.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M01 SMD 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M01 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M01 SMD 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M01 SMD 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 7.320.000 ₫.Current price is: 3.660.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M02 COB 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.780.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M02 COB 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 2.900.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M02 COB 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M02 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 7.080.000 ₫.Current price is: 3.540.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M02 COB 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M02 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 8.580.000 ₫.Current price is: 4.290.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M02 SMD 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M02 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.320.000 ₫.Current price is: 2.160.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M02 SMD 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M02 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 5.170.000 ₫.Current price is: 2.585.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M02 SMD 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M02 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 6.280.000 ₫.Current price is: 3.140.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M02 SMD 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M02 SMD 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 7.620.000 ₫.Current price is: 3.810.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M03 COB 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M03 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 2.125.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M03 COB 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M03 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 5.250.000 ₫.Current price is: 2.625.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M03 COB 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M03 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 6.530.000 ₫.Current price is: 3.265.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M03 COB 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M03 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 8.050.000 ₫.Current price is: 4.025.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M03 SMD 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M03 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M03 SMD 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M03 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 4.650.000 ₫.Current price is: 2.325.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M03 SMD 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M03 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 5.780.000 ₫.Current price is: 2.890.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M03 SMD 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M03 SMD 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 7.150.000 ₫.Current price is: 3.575.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M04 COB 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M04 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M04 COB 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M04 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 4.700.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M04 COB 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M04 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M04 COB 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M04 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 7.100.000 ₫.Current price is: 3.550.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M04 SMD 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M04 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.350.000 ₫.Current price is: 1.675.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M04 SMD 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M04 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 4.100.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M04 SMD 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M04 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 5.250.000 ₫.Current price is: 2.625.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M04 SMD 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M04 SMD 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 6.200.000 ₫.Current price is: 3.100.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M11 SMD 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.050.000 ₫.Current price is: 1.525.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M11 SMD 200W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 3.680.000 ₫.Current price is: 1.840.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M11 SMD 250W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 4.630.000 ₫.Current price is: 2.315.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M11 SMD 300W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M11 SMD 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 5.140.000 ₫.Current price is: 2.570.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn đường cao tốc M12 SMD 150W – Đèn đường cao áp, đèn chiếu sáng cao tốc

    Đèn LED đường phố M12 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

    Còn hàng

    Hotline