Đèn pha LED - Đèn đánh cá

Hiển thị tất cả 20 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

  Sản phẩm Chip LED

   Sản phẩm Nguồn

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20

    Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20
    Original price was: 13.570.000 ₫.Current price is: 6.785.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2

    Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2
    Original price was: 1.880.000 ₫.Current price is: 940.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3

    Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3
    Original price was: 3.030.000 ₫.Current price is: 1.515.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4

    Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4
    Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 1.575.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5

    Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5
    Original price was: 3.230.000 ₫.Current price is: 1.615.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6

    Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6
    Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 2.225.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*8

    Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*8
    Original price was: 5.770.000 ₫.Current price is: 2.885.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*10

    Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*10
    Original price was: 6.070.000 ₫.Current price is: 3.035.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*12

    Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*12
    Original price was: 8.550.000 ₫.Current price is: 4.275.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16

    Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16
    Original price was: 10.920.000 ₫.Current price is: 5.460.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20

    Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20
    Original price was: 15.670.000 ₫.Current price is: 7.835.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

    Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
    Original price was: 1.730.000 ₫.Current price is: 865.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

    Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
    Original price was: 3.050.000 ₫.Current price is: 1.525.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

    Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
    Original price was: 3.250.000 ₫.Current price is: 1.625.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

    Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
    Original price was: 3.530.000 ₫.Current price is: 1.765.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6

    Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
    Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*8

    Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*8
    Original price was: 6.370.000 ₫.Current price is: 3.185.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*10

    Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*10
    Original price was: 7.070.000 ₫.Current price is: 3.535.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*12

    Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*12
    Original price was: 9.650.000 ₫.Current price is: 4.825.000 ₫.

    Còn hàng

    -50%

    Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*16

    Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*16
    Original price was: 12.520.000 ₫.Current price is: 6.260.000 ₫.

    Còn hàng

    Hotline