Nguồn HKLED cho đèn LED đổi màu

Hiển thị tất cả 5 kết quả

-50%

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 100W (DPL-HK-DM100RGB-BR30V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 17-36Vdc.

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 100W (DPL-HK-DM100RGB-BR30V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 17-36Vdc.
Giá gốc là: 430.000 ₫.Giá hiện tại là: 215.000 ₫.
-50%

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 10W (DPL-HK-DM010RGB-BR09V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 6-13Vdc.

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 10W (DPL-HK-DM010RGB-BR09V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 6-13Vdc.
Giá gốc là: 150.000 ₫.Giá hiện tại là: 75.000 ₫.
-50%

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 20W (DPL-HK-DM020RGB-BR18V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 10-21Vdc.

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 20W (DPL-HK-DM020RGB-BR18V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 10-21Vdc.
Giá gốc là: 170.000 ₫.Giá hiện tại là: 85.000 ₫.
-50%

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 30W (DPL-HK-DM030RGB-BR30V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 20-35Vdc.

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 30W (DPL-HK-DM030RGB-BR30V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 20-35Vdc.
Giá gốc là: 180.000 ₫.Giá hiện tại là: 90.000 ₫.
-50%

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 50W (DPL-HK-DM050RGB-BR24V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 16-27Vdc.

Nguồn điện đèn LED đổi màu – 50W (DPL-HK-DM050RGB-BR24V) – 85 ~ 265 Vac 50/60Hz; Out 16-27Vdc.
Giá gốc là: 220.000 ₫.Giá hiện tại là: 110.000 ₫.
Hotline