Đèn pha LED Module to hộp DPMTH

Hiển thị 1–40 của 160 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
10.185.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*20
Clear
8.585.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
10.650.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
10.885.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
11.315.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (10*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
10.385.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
1.125.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*2

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*2
Clear
940.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.440.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
1.410.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
1.435.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 100W (1*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
1.385.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
1.885.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*3

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*3
Clear
1.615.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.090.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
2.060.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
2.100.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 150W (2*75W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
2.040.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
1.990.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*4

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*4
Clear
1.775.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
2.335.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
2.290.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
2.390.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 200W (2*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
2.235.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
2.315.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*5

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*5
Clear
1.915.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
2.435.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
2.490.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
2.600.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 250W (2*125W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
2.365.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
3.160.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*6

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*6
Clear
2.625.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
3.575.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
3.510.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
3.590.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha module COB 300W (3*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
3.475.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 400W (4*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2

Đèn LED pha module COB 400W (4*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2
Clear
3.915.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 400W (4*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*8

Đèn LED pha module COB 400W (4*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (DL-50W-1A35)*8
Clear
3.485.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 400W (4*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn LED pha module COB 400W (4*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
4.600.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha module COB 400W (4*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn LED pha module COB 400W (4*100W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
4.515.000 

Còn hàng

Hotline