Đèn LED nhà xưởng UFO M2

Hiển thị 1–40 của 50 kết quả

Các sản phẩm đèn nhà xưởng – đèn nhà thi đấu của HKLEDSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
Original price was: 2.480.000 ₫.Current price is: 1.240.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.420.000 ₫.Current price is: 1.710.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.370.000 ₫.Current price is: 1.685.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.080.000 ₫.Current price is: 1.540.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.720.000 ₫.Current price is: 1.860.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.750.000 ₫.Current price is: 1.875.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
Original price was: 3.220.000 ₫.Current price is: 1.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.100.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.070.000 ₫.Current price is: 2.035.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.080.000 ₫.Current price is: 2.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
1.950.000 2.035.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.430.000 ₫.Current price is: 2.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 4.520.000 ₫.Current price is: 2.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.400.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.430.000 ₫.Current price is: 2.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.030.000 ₫.Current price is: 2.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.920.000 ₫.Current price is: 2.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.830.000 ₫.Current price is: 2.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 4.870.000 ₫.Current price is: 2.435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.520.000 ₫.Current price is: 2.760.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.430.000 ₫.Current price is: 2.715.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 5.630.000 ₫.Current price is: 2.815.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.320.000 ₫.Current price is: 2.660.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.130.000 ₫.Current price is: 2.565.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
Original price was: 4.330.000 ₫.Current price is: 2.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.480.000 ₫.Current price is: 2.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.230.000 ₫.Current price is: 2.615.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.470.000 ₫.Current price is: 2.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 5.250.000 ₫.Current price is: 2.625.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.700.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.820.000 ₫.Current price is: 2.910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 6.030.000 ₫.Current price is: 3.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.570.000 ₫.Current price is: 2.785.000 ₫.

Còn hàng

Hotline