Đèn LED nhà thi đấu chuyên nghiệp

Hiển thị 1–40 của 50 kết quả

Đèn Led cho nhà thi đấu chuyên nghiệpSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
1.400.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
1.215.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
1.685.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
1.660.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
1.490.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
1.425.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
1.810.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
1.775.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
1.800.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
1.750.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
1.775.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
1.510.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
1.950.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
1.935.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
1.915.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
1.825.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.125.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
2.090.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
2.135.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
2.075.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
2.085.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
1.865.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
2.385.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
2.325.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
2.265.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
2.285.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
2.610.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
2.565.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
2.665.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
2.510.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
2.700.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
2.300.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
2.875.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
2.750.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
2.875.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
2.765.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
2.990.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
3.050.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
3.160.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
2.925.000 

Còn hàng

Hotline