Đèn nhà xưởng highbay

Hiển thị 1–40 của 98 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.280.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 1.920.000 ₫.Current price is: 960.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.800.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 2.020.000 ₫.Current price is: 1.010.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.020.000 ₫.Current price is: 1.510.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.770.000 ₫.Current price is: 1.385.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.330.000 ₫.Current price is: 1.665.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.380.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.280.000 ₫.Current price is: 1.640.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.180.000 ₫.Current price is: 1.090.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 1.820.000 ₫.Current price is: 910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.750.000 ₫.Current price is: 1.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 1.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 2.620.000 ₫.Current price is: 1.310.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.470.000 ₫.Current price is: 1.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.300.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 2.770.000 ₫.Current price is: 1.385.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.720.000 ₫.Current price is: 1.860.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 3.730.000 ₫.Current price is: 1.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.620.000 ₫.Current price is: 1.810.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.220.000 ₫.Current price is: 1.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 2.125.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.130.000 ₫.Current price is: 2.065.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 1.925.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.420.000 ₫.Current price is: 1.710.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.530.000 ₫.Current price is: 2.265.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 2.225.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 4.650.000 ₫.Current price is: 2.325.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.330.000 ₫.Current price is: 2.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.580.000 ₫.Current price is: 2.790.000 ₫.

Còn hàng

Hotline