Đèn đường LED M23

Hiển thị 1–40 của 50 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 3.580.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 4.520.000 ₫.Current price is: 2.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.470.000 ₫.Current price is: 2.235.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.120.000 ₫.Current price is: 2.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 3.980.000 ₫.Current price is: 1.990.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.750.000 ₫.Current price is: 2.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 4.680.000 ₫.Current price is: 2.340.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 4.730.000 ₫.Current price is: 2.365.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.630.000 ₫.Current price is: 2.315.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.970.000 ₫.Current price is: 2.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 4.430.000 ₫.Current price is: 2.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 5.320.000 ₫.Current price is: 2.660.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.280.000 ₫.Current price is: 2.640.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 5.030.000 ₫.Current price is: 2.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 4.850.000 ₫.Current price is: 2.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.450.000 ₫.Current price is: 2.725.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 5.380.000 ₫.Current price is: 2.690.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 5.470.000 ₫.Current price is: 2.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.350.000 ₫.Current price is: 2.675.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 6.270.000 ₫.Current price is: 3.135.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 5.830.000 ₫.Current price is: 2.915.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 6.870.000 ₫.Current price is: 3.435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.750.000 ₫.Current price is: 3.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 6.250.000 ₫.Current price is: 3.125.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 6.280.000 ₫.Current price is: 3.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 6.930.000 ₫.Current price is: 3.465.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 6.850.000 ₫.Current price is: 3.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 7.050.000 ₫.Current price is: 3.525.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.730.000 ₫.Current price is: 3.365.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 9.120.000 ₫.Current price is: 4.560.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
Original price was: 8.320.000 ₫.Current price is: 4.160.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 9.470.000 ₫.Current price is: 4.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 9.220.000 ₫.Current price is: 4.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 9.530.000 ₫.Current price is: 4.765.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 9.630.000 ₫.Current price is: 4.815.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 9.880.000 ₫.Current price is: 4.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 10.100.000 ₫.Current price is: 5.050.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 9.770.000 ₫.Current price is: 4.885.000 ₫.

Còn hàng

Hotline