Đèn đường BRP

Hiển thị 1–40 của 190 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
1.815.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
1.635.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
2.100.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.075.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
1.915.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2
Clear
1.850.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
2.235.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
2.200.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
2.225.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.175.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
2.000.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
1.735.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
2.175.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
2.160.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
2.100.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3
Clear
2.010.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.310.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
2.275.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
2.315.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
2.260.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1
Clear
1.740.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Clear
1.535.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
2.050.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
1.890.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1
Clear
1.690.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
1.840.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-075S210DG)*1
Clear
2.175.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
2.150.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1
Clear
2.160.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
1.990.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
2.490.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
2.225.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
2.665.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
2.650.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
2.660.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3
Clear
2.565.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
2.865.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
2.835.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
2.875.000 

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
2.815.000 

Còn hàng

Hotline