Đèn LED pha 400W (8*50W) Pha tròn chóa rộng – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Giá gốc là: 7.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.850.000 ₫.

Hotline