Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Giá gốc là: 6.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.250.000 ₫.

Hotline