QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ

quyết định của bộ trưởng bộ nội vụ về việc cho phép thành lập hiệp hội sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam

quyết định của bộ trưởng bộ nội vụ về việc cho phép thành lập hiệp hội sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *